Rozum do kapsy

il. a graf. úprava Pavel Rajský ; obr. Michal Kudělka

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah ÚVODEM........................................ 5 Z VESMÍRU A KOSMONAUTIKY...................... 6 Důležité etapy v dobývání vesmíru .... 6 Poměrná velikost planet .................. 13 Poměrná vzdálenost planet od Slunce ... 14 Přehled souhvězdí viditelných v naší zeměpisné šířce......................... 14 Velký vůz................................. 16 Základní údaje o Slunci, Měsíci a planetách............................. 18 Astronomické značky....................... 19 Měření vzdáleností ve vesmíru............. 19 Severní hvězdná obloha.................... 20 Jižní hvězdná obloha...................... 21 Doporučená literatura..................... 22 Z MATEMATIKY................................. 22 Čísla..................................... 22 Poměr, úměra, trojčlenka, procenta, úrok.................................... 29 Zlomky.................................... 31 Mocniny a odmocniny....................... 34 Množiny................................... 36 Algebra..................................... 39 Rovnice..................................... 42 Grafy funkcí................................ 44 Rovinný úhel................................ 45 Trojúhelníky................................ 46 Obvody a obsahy............................. 50 Povrchy a obsahy............................ 52 Matematické značky.......................... 54 Doporučená literatura....................... 56 Z FYZIKY....................................... 56 Rozdělení fyziky............................ 56 Názvy a značky některých fyzikálních veličin................................... 56 Mechanika těles............................. 57 Mechanika kapalin a plynů................... 62 Akustika................................... 64 Termika..................................... 64 Magnetismus................................. 66 Elektřina................................... 68 Elektrotechnické značky .................... 72 Optika...................................... 74 Atomistika.................................. 75 Přehled stavby hmoty........................ 76 Míry a váhy ................................ 77 Doporučená literatura....................... 83 Z CHEMIE....................................... 84 Rozdělení chemie............................ 84 Chemické látky.............................. 84 Rozdělení chemických látek ................. 86 603Základní chemické reakce..................... 87 Základní chemické zákony..................... 88 Mocenství prvků.............................. 89 Co lze vypočítat z chemických vzorců ... 89 Anorganické sloučeniny ...................... 90 Přehled základních chemických reakcí . . 91 Několik slov o organické chemii.............. 92 Základní přehled organických sloučenin . 93 Názvosloví oxidů............................. 97 Přehled některých technických látek .... 98 Abecední seznam prvků........................ 99 Tabulka důležitých kyselin...................106 Doporučená literatura........................106 Z PŘÍRODNÍCH VÉD................................107 Příroda kolem nás............................107 Stavba živého těla...........................107 Soustava živočichů a rostlin ................109 Základní uspořádání rostlin..................110 Systematický přehled živočichů...............111 Systematické dělení obratlovců (kruhoústých, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) . . 112 Vývoj člověka................................115 Zoogeografické oblasti světa.................117 Vývoj života na Zemi.........................118 Hlavní světová společenstva živočichů a rostlin..................................120 Ochrana přirody..............................122 Národní parky a chráněné oblasti ČSSR . 124 Chránění živočichové ........................124 Zoologické zahrady v ČSSR 129 , Chráněné rostliny.............................130 Nejvyšší věk některých druhů zvířat chovaných v zajetí..........................132 Rychlost pohybu některých živočichů ... 133 Přílety a odlety stěhovavých ptáků............134 Soustava nerostů..............................135 Přehled některých nerostů.....................136 Stupnice tvrdosti nerostů.....................138 Doporučená literatura.........................138 ZE ZEMĚPISU .....................................139 Základní údaje o planetě Zemi.................139 Světové zeměpisné rekordy.....................139 Přehled světadílů ............................140 Abecední přehled států........................141 Vlajky mezinárodních organizací ..............162 Patnáct nejdelších řek........................163 Patnáct největších jezer......................163 Patnáct největších ostrovů....................164 Patnáct největších států (podle rozlohy) . . 164 Patnáct největších států (podle počtu obyvatel)................................164 Patnáct států s největší hustotou osídlení . 165 Patnáct nejmenších států (podle rozlohy) . 165 Patnáct nejmenších států (podle počtu obyvatel)...................................165 Patnáct států s nejmenší hustotou zalidnění.................................. 166 604Které státy jsou rozlohou nejbližší naší republice?.............................166 Zeměpisné objevy.........................167 Doporučená literatura....................177 Z KULTURY, VĚDY A TECHNIKY..................178 Velké postavy světové kultury, vědy a techniky.............................178 Slovníček termínů z literatury a divadla . . 237 Slovníček termínů z výtvarného umění . . 246 Slovníček termínů z hudby................257 Slovníček nejčastějších italských hudebních výrazů...................... . 268 Schéma symfonického orchestru............270 Hudební nástroje.........................272 Slavní vynálezci.........................281 Abecední seznam některých vědních oborů a odvětví........................288 Doporučená literatura....................295 Z ČESKOSLOVENSKA............................296 Představitelé našeho státu ..........................296 Stručný přehled našich dějin.............298 Společenské a státní zřízení ČSSR ..... 325 Postavení občana v naší socialistické společnosti .......................................334 Základní informace o čs. socialistickém právu..................................336 Právní postavení nezletilého.............340 Československé řády a vyznamenání . . . 342 Významné postavy české a slovenské kultury, vědy a techniky..................360 Národní umělci ČSSR .........................382 Národní kulturní památky.....................392 Městské památkové rezervace..................395 Stavitelské slohy na území ČSSR..............396 Zeměpisné rekordy ČSSR ......................404 Nejvyšší vrcholy význačných horopisných celků ČSSR ...................405 Národnostní složení obyvatelstva ČSSR . 407 Délka hranic ČSSR............................407 Administrativní rozdělení ČSSR na kraje a okresy..................................408 Šedesát největších měst ČSSR podle počtu obyvatel ...........................410 Nejvýznamnější přístupné jeskyně vCSSR ....................................411 Nejvýznamnější lázeňská místa ČSSR a nejvýznamnější prameny minerálních vod ..........................412 Výběr nejvýznamnějších hradů, zámků atvrzívČSR................................414 Výběr nejvýznamnějších hradů a zámků vSSR .....................................429 Nejvýznamnější specializovaná muzea a muzejní oddělení v ČSR..................434 Nejvýznamnější specializovaná muzea a muzejní oddělení v SSR..................441 Jak se píše Československo v některých cizích jazycích...........................444 605Doporučená literatura . 445 upravené stupnice 5(P lONYRSKA ORGANIZACE . 445 Systém jazyků 503 Pionýrská organizace SSM . 445 Indoevropská jazyková rodina 504 Pionýrské organizace v zahraničí . 451 Dvacet nejužívanějších jazyků 507 DOPRAVY . 453 Národy světa podle početnosti 508 Základní data z dějin dopravy . 453 Morseova abeceda 510 Železniční doprava . 461 Braillovo písmo pro nevidomé 51? Tajemství písmen a čísel na Řecká abeceda (alfabèta) 513 lokomotivách a vagónech . 461 Označování heraldických tinktur (kovů, Značky vlastnických drah na barev a kožešin) v jednobarevném železničních vozidlech . 465 tisku 514 Nejdelší železniční trati na území Letopočty a kalendáře 514 jednoho státu . 466 Nobelova cena 516 Silniční doprava . 467 Normalizované formáty papíru 517 Mezinárodní poznávací značky Hodnostní označení příslušníků motorových vozidel . 467 Československé lidové armády .... 518 Státní poznávací značky čs. motorových Označení příslušnosti к vojenským vozidel . 469 školám 519 Dopravní značky . 471 Rozlišovací znaky 5?! Hodinová rychlost z času na 1 km .... . 482 Základní vojenské odznaky 5?? Lodní doprava . 483 Hodnostní označení příslušníků Veřejné Značky vnitrozemské plavby . 483 bezpečnosti 5?4 Námořní vlajková abeceda . 489 Hodnostní označení pracovníků ČSD . . . 525 Letecká doprava . 494 Hodnostní označení pracovníků lesních Značky některých leteckých společností . . 494 závodů 5?6 Doporučená literatura . 500 Označování tvrdosti tužek 5?7 ÜZNE . 501 Doporučená literatura 5?7 Síla větru v Beaufortově stupnici . 501 TURISTIKA 5?7 Síla zemětřesení podle Mercalliho Turistická výzbroj 5?8 606
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01172952
5 20191117094225.8
8 881013s1988----xr a|||||||||u0|0|||cze||
15 ## $a cnb000039664
20 ## $q (Váz.)
35 ## $a (OCoLC)39410696
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d OPE301 $e AACR2
41 0# $a cze
245 00 $a Rozum do kapsy : $b malá encyklopedie : pro čtenáře od 9 let / $c il. a graf. úprava Pavel Rajský ; obr. Michal Kudělka
250 ## $a 5., opravené vyd.
260 ## $a Praha : $b Albatros, $c 1988 $f (Svoboda)
300 ## $a 607 s. : $b il.
500 ## $a Přehledy lit.
650 04 $a referenční literatura
655 #4 $a publikace pro děti
700 1# $a Kudělka, Michal, $d 1947-2001 $7 jo20010084320 1947-2001 $4 ill
700 1# $a Rajský, Pavel, $d 1944- $7 jx20031130104 1944- $4 ill
900 $a ABA001 $b 13
910 ## $a OPE301 $b A 2536 PB
1003 $t O-ope301uc.mar_171108gjs2
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}