CyberSecurity
Jan Kolouch, Pavel Bašta a kol.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva vydavatele	5
Předmluva autorů	9
Seznam zkratek	25
I	Základní terminologie	33
1	Kyberprostor (Cyberspace)	35
2	Pojem kybernetické bezpečnosti	a	pojmy související	39
2.1	Kybernetická bezpečnost	39
2.2	Principy kybernetické bezpečnosti	45
2.2.1	Triáda CIA	45
2.2.2	Prvky kybernetické bezpečnosti	56
2.2.3	Životni cyklus kybernetické bezpečnosti	63
2.3	Riziko, aktivum, zranitelnost	68
2.3.1	Riziko	68
2.3.2	Aktivum	72
2.3.3	Zranitelnost	72
2.4	Kybernetické hrozby, události, incidenty a útoky	73
2.4.1	Kybernetická hrozba	74
2.4.2	Kybernetická bezpečnostní událost	80
2.4.3	Kybernetický (bezpečnostní) incident	81
2.4.4	Kybernetický útok (Cyber Attack)	82
2.4.5	Kyberkriminalita (Cybercrime)	83
II	Legislativa	85
3	Legislativní základ kybernetické	bezpečnosti	87
3.1	Legislativní vývoj kybernetické bezpečnosti v ČR	87
3.2	Právní normy vztahující se ke kybernetické bezpečnosti	94
3.2.1	Dokumenty EU/ES sloužící ? harmonizaci právních úprav
při řešení problematiky kybernetické bezpečnosti	95
3.2.2	Právní normy ČR	98
3.3	Exkurze do práv a povinností vyplývajících z některých právních norem	99
3.3.1	GDPR	101
3.3.1.1	Místní působnost GDPR	104
3.3.1.2	Osobní údaj	104
19
Obsah
3.3.1.3	Zpracování osobních údajů	109
3.3.1.4	Zabezpečení osobních údajů	111
3.3.1.5	Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)	112
3.3.2	ePrivacy	113
3.3.2.1	Působnost ePrivacy	114
3.3.2.2	Základní terminologie ePrivacy	115
3.3.2.3	Zpracování dat	118
3.3.3	Občanský zákoník	120
3.3.3.1	Ochrana soukromí	121
3.3.3.2	Právní jednání	123
3.3.3.3	Náhrada škody	123
3.3.4	Trestní zákoník	124
4	Zákon o kybernetické bezpečnosti	129
4.1	Příčiny vzniku ZoKB	130
4.2	Základní cíle a principy ZoKB	133
4.3	Komentář k ZoKB	138
§ 1 Předmět úpravy	138
§ 2 Vymezení pojmů	142
Kybernetický prostor	148
Kritická informační infrastruktura	150
Bezpečnost informací	154
Významný informační systém	154
Správce informačního systému	164
Správce komunikačního systému	164
Provozovatel informačního nebo komunikačního systému	1 64
Významná síť elektronických komunikací	167
Základní služba. Informační systém základní služby.
Provozovatel základní služby	167
Digitální služba	189
Příslušný orgán	197
§3	198
Poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací	200
Orgán nebo osoba zajišťující významnou síť	205
Správce a provozovatel informačního systému kritické
informační infrastruktury	208
Správce a provozovatel komunikačního systému kritické
informační infrastruktury	208
Správce a provozovatel významného informačního systému	216
Správce a provozovatel informačního systému základní služby	222
20
Obsah
Provozovatel základní služby	228
Poskytovatel digitální služby	233
§ ?? Zástupce poskytovatele digitálních služeb	237
§ 4 Bezpečnostní opatření	241
§ 4a	248
§ 5	250
Organizační opatření	253
Systém řízení bezpečnosti informací	253
Řízení rizik	259
Bezpečnostní politika	264
Organizační bezpečnost	266
Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele	274
Řízení aktiv	275
Bezpečnost lidských zdrojů	276
Řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému	277
Řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře nebo ? významnému informačnímu systému	277
Akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury
a významných informačních systémů	278
Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí
a kybernetických bezpečnostních incidentů	279
Řízení kontinuity činností	280
Kontrola a audit kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů	281
Technická opatření	281
Fyzická bezpečnost	282
Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí	285
Nástroj pro ověřování identity uživatelů	285
Nástroj pro řízení přístupových oprávnění	287
Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem	288
Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů	289
Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí	290
Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí 291 Aplikační bezpečnost	292
Kryptografické prostředky	292
Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací	293
Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů	294
21
Obsah
§ 6	294
§ óa	295
§ 7 Kybernetická bezpečnostní událost a kybernetický bezpečnostní incident 299 § 8 Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu	302
§ 9 Evidence	311
§10	314
§ 10a	316
§ 11 Opatření	319
§12 Varování	323
§ 13 Reaktivní a ochranné opatření	325
§ 14	330
§ 15	331
§ 15a	334
§ 16 Kontaktní údaje	335
§ 17 Národní ČERT	340
§ 18 Provozovatel národního ČERT	348
§ 19 Veřejnoprávní smlouva	353
§ 20 Vládní ČERT	356
§ 21 Stav kybernetického nebezpečí	361
§ 21 a Úřad	367
§ 22	367
§ 22a Určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby	374
§ 22b	379
§ 23 Kontrola	381
§ 24 Nápravná opatření	384
§ 24a Kontrola činnosti Úřadu	386
§ 24b	388
§ 24c	388
§ 25 Přestupky	389
§ 26	393
§ 27 Společné ustanovení ? přestupkům	394
§ 28 Zmocňovací ustanovení	394
§ 29 Přechodná ustanovení	395
§ 30	396
§31	397
§ 32	398
§ 33 Společná ustanovení	399
§ 35 Změna zákona o elektronických komunikacích	401
§ 37 Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání	402
§ 38 Účinnost	402
Obsah
III	Kyberbezpečnost prakticky	405
5	Fyzická bezpečnost	411
5.1	Zajištění perimetru	411
5.2	Kontrola přístupu	412
5.3	Vnitřní bezpečnost	415
5.4	Ochrana počítačových systémů	416
5.4.1	Opatření proti krádeži počítačových systémů	417
5.4.2	Ochrana před rozebráním a úpravou počítačových systémů	418
5.4.3	Ochrana před připojením cizích periferií ?	počítačovým systémům	420
6	Bezpečnost sítí a služeb	425
6.1	Ochrana sítí	425
6.1.1	Rozdělení sítě jako základní prvek zajištění	bezpečnosti	426
6.1.1.1	DMZ	426
6.1.1.2	VLÁN	427
6.1.2	Ochrana sítě LAN	429
6.1.2.1	DHCP protokol	429
6.1.2.2ARP protokol	431
6.1.2.3	DNS	435
6.1.2.4	IEEE 802.1X	438
6.1.2.5	Bezdrátové sítě	439
6.1.2.6	IPv6	451
6.1.3	Ochrana na rozhraní sítí	455
6.1.3.1	Access Control List (ACL)	455
6.1.3.2	Firewall	455
6.1.3.3	Proxy server	458
6.1.3.4	Intrusion Detection System (IDS) a Intrusion Prevention System (IPS)460
6.1.3.5	Security Information and Event Management (SIEM)	461
6.1.3.6	Antivir, Antispam	462
6.2	Aplikační bezpečnost	462
6.2.1	Řízení přístupů	462
6.2.2	Ověřování uživatelů	463
6.2.3	Hesla	464
6.2.4	Logy a logování	475
6.2.5	Zabezpečení důvěrnosti a integrity přenášených dat	476
6.2.6	Zranitelnosti	478
6.3	Ochrana koncových počítačových systémů	480
6.4	Vzdálený přístup ? počítačovým systémům	481
6.5	Paměťová média	484
6.6	Správa a dohled nad počítačovou sítí	485
Obsah
6.7	Přenosné počítačové systémy	487
6.8	Bezpečnost lidských zdrojů	489
6.9	Reakce na incident	490
6.9.1	Hlášení bezpečnostních incidentů	492
6.9.2	Interní hlášení bezpečnostních incidentů	492
6.9.3	Řešení bezpečnostních incidentů	493
6.10	Možnosti využití dalších informačních zdrojů o incidentech	495
6.10.1	Malicious Domain Manager	496
6.10.2	Cyber Threat Intelligence Project - PROKI	497
7	CERT/CSIRT týmy	505
7.1	Historie	505
7.2	CERT a CSIRT týmy	506
7.3	Jak vzniká CERT/CSIRT tým	508
7.4	Spolupráce CERT/CSIRT infrastruktury	510
7.5	Hierarchie CERT/CSIRT týmů?	512
7.6	Národní a vládní CERT/CSIRT týmy	513
7.7	Situace v ČR a ve světě	514
7.8	Národní CSIRT České republiky	515
7.9	Vládní ČERT České republiky	516
7.10	Na který CERT/CSIRT tým se obrátit?	516
Závěr	519
Seznam použitých pramenů a dalších zdrojů	523
Rejstřík	541
Summary	560
24
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01187013
3 CZ PrSKC
5 20190311083601.3
7 ta
8 190122s2019----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003070653
20 ## $a 978-80-88168-31-7 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OPE301 $e rda
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
100 1# $a Kolouch, Jan $7 ola2014803113 $4 aut
245 10 $a CyberSecurity / $c Jan Kolouch, Pavel Bašta a kol.
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Praha : $b CZ.NIC, z.s.p.o., $c 2019
300 ## $a 556 stran : $b ilustrace ; $c 25 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a CZ.NIC ; $v 20
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Český text, anglické resumé
650 07 $a kybernetická bezpečnost $7 ph716242 $2 czenas
650 07 $a kyberprostor $7 ph114801 $2 czenas
650 07 $a informační a komunikační technologie $7 ph752781 $2 czenas
650 07 $a právo informačních technologií $7 ph137692 $2 czenas
655 #7 $a kolektivní monografie $2 czenas $7 fd501537
700 1# $a Bašta, Pavel $7 xx0231349 $4 aut
830 #0 $a CZ.NIC
856 41 $u https://knihy.nic.cz/files/edice/cybersecurity.pdf $y Plný text $4 N
900 $a ABA001 $b 19
910 $a OPE301 $b 76796
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link